Faydalı Model

Küçük patent veya buluş da denilen faydalı model basit formüllere ve ilkelere dayanan, sanayide bazı gereksinmelere cevap veren teknik çözümler olup, Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.