ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi » Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)' nin maliyeti nedir?
« Geri / Back

ISO 14001 Sertifikası alabilmek için gerekli başlangıç maliyetlerine katlanıldıktan sonra uzun dönemde çevre maliyetlerinde zaman içinde artan müşteri tatmini, işletmeye duyulan güvenin artması ve artan moralle telafi edilecektir. Etkili bir ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine sahip bir kuruluş enerji ve atık suyun korunması, daha fazla verimlilik ve atık yönetiminin geliştirilmesi gibi sistemler ile projenin maliyetini ilk yılda karşılamıştır. 

Sertifika alma konusunda erken davranan işletmeler oldukça sağlam bir şirket imajı oluşturmaktadırlar. Ayrıca belgesi olan işletmeler çevre konusunda müşterilerden gelen soru ve taleplere daha kısa zamanda ve daha az para harcayarak cevap vereceklerdir. Sonuçta atıkları gitgide azalacağı içinde atıklardan kurtulma maliyetleri de azalacaktır. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri kimyasal madde kullanımını ve atık miktarını azalttığı için bu maddeler ve atıklar yüzünden zarar görenlerin sayısını da azaltacaktır.

« Geri / Back