Coğrafi İşaret » Bir ülkede tescil edilen Coğrafi İşaretin tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi doğru mudur?
« Geri / Back

Hayır. Türkiye'de tescil edilen coğrafi işaretler sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Paris Sözleşmesi'ne göre himayesi istenilen her ülke de ayrı müracaatta bulunulması gereklidir.

« Geri / Back