AB Hibe Destekleri » AB mali yardımlarından kimler nasıl faydalanabilir? Hazırlanacak projelerin içeriği ne olmalıdır?
« Geri / Back

AB’nin katılım öncesi mali yardımlarından kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, kar amacı gütmeyen örgütler vs.), üniversiteler, araştırma enstitüleri vb. kuruluşlar yararlanabilmektedir. Ayrıca, AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında ekonomik ve sosyal uyum alanında (özellikle Bölgesel Gelişme Programları kapsamında) yer alan hibe programlarından, yerel yönetimler, özel sektör ve STK’lar faydalanabilir.

« Geri / Back