AB Hibe Destekleri » AB de KOBİ'nin tanımı nasıldır?
« Geri / Back

Avrupa Birliğinde KOBI’ler, çalışan kişi sayısı ile yıllık ciroları veya bilançolarına göre tanımlanır. Bu sayı işletmedeki tüm çalışan sayısını kapsar.

 

KOBİ Tanımı

Çalışan Sayısı

Yıllık Ciro                      

veya

   Bilanço

Mikro Ölçekli İşletme

10'dan az

2 milyon Euro’ya kadar

 

2 milyon Euro’ya kadar

Küçük Ölçekli İşletme

50'den az

10 milyon Euro'ya kadar

 

10 milyon Euro’ya kadar

Orta Ölçekli İşletme

250'den az

50 milyon Euro'ya kadar

 

43 milyon Euro’ya kadar

« Geri / Back