Hakemli Dergi Yazılımı Versiyon 2
Hakemli Dergi Yazılımı Versiyon 2

1. versiyonunu tamamladığımız Hakemli Dergi Yazılımının 2. versiyonunun çalışmaları devam etmektedir.